Lời giải thuyết phục khách hàng nói Đồng ý khi bán hàng

Nguyên tắc thuyết phục trong bán hàng

1. Có qua có lại

2. Sự khan hiếm

3. Quyền lực

4. Sự nhất quán

5. Sự yêu thích

6.Sự chấp thuận của xã hội

 

Gọi điện thoại
09777.30.666
Chat Zalo